Arbetsflöden och ordertyper

Observera att denna funktion endast finns om Kubicom-teamet aktiverat den för ditt företag.

Ska_rmavbild_2020-05-08_kl._21.58.37.png

För att kunna följa arbetsprocessen och få ytterligare kontroll över rapporteringen kan du sätta upp Arbetsflöden och Ordertyper. Arbetsflöden är moment som utförs under arbetet, exempelvis projektering, granskning etc. Du kan därefter koppla ett eller flera arbetsflöden till ordertyper. Det finns förutom arbetsflöden ytterligare möjligheter att konfigurera ordertyper för att snabbt kunna skapa ordrar med rätt inställningar.

Ska_rmavbild_2020-05-08_kl._22.01.27.png

 

Nytt arbetsflöde
Klicka på nytt arbetsflöde för att skapa ett +Nytt arbetsflöde. Välj ett namn för ditt flöde och klicka på Spara. Därefter kan du med +tecknet lägga till olika statusar under varje rubrik. Välj ett namn och en färg, klicka därefter på Spara.

 

Ny ordertyp
Skapa en ny ordertyp genom att klicka på +Ny ordertyp. Namnge din ordertyp, bocka i de inställningar du vill ha och koppla ett arbetsflöde. De olika inställningarna påverkar din uppdragstyp på olika sätt:


- Rapportering av tjänster: Rapportering av tjänster gör det möjligt för användaren att rapportera tjänster på ordern. Bockar du ur denna ruta så kan utföraren endast byta status på ordern.


- Logga körhistorik: Körhistorik är en överblick över var företagets enheter rört sig under den tid då ordern är igång. Du kan när som helst plocka fram körhistoriken och se vilken rutt och hastighet utföraren har haft. Tänk på att körhistoriken använder utförarens GPS för att logga historiken vilket kan dra mer batteri på användarens enhet.


- Tidrapportering: Om du vill att din order ska använda tidrapporteringsmodulen, så kommer en klocka att börja räkna tiden från det att du startar en order. Under tiden som ordern löper på så kan du lägga till tjänster kontinuerligt. Om din verksamhet endast rapporterar en tjänst om dagen och det framförallt gäller kvantitet så behöver ni inte använda er av tidrapportering.