Chattfunktionen

I Kubicom finns en meddelandefunktion som kan användas på tre olika vis. Chatten har stöd för text och bilder.

One-to-one chatt
One-to-one chatt möjliggör kontakt mellan två personer. En leverantör kan starta en konversation med en kund eller en kund kan starta en med en leverantör. Denna chat nås ifrån Mina kontakter, där finns pratbubblor i korten under respektive individ. Klickar man på den så startas chatten i appen eller desktop.

Ska_rmavbild_2018-05-09_kl._14.22.17.jpg

Via mobilen öppnas One-to-one chatten genom att klicka på samma vis som desktop. Gå in på Mina kontakter -> Välj företag -> klicka på pratbubblan.

IMG_0590.PNG

 

Orderchatt 
Kan startas av beställare eller leverantör som har tillgång till ordern. Då kopplas chatten till ordern och chatten sker mellan alla som har tillgång till den. Chatten öppnas i appen eller desktop genom att gå in på ordern (se nedan).

Ska_rmavbild_2020-05-09_kl._13.47.36.png

Via mobilen öppnas orderchatten genom att klicka sig in på den aktuella ordern och därefter på menyn i högra hörnet. Därefter väljer du Orderkonversation.

Ska_rmavbild_2020-05-09_kl._13.58.10.png   Ska_rmavbild_2020-05-09_kl._13.59.02.png

 
Projektchatt 
Projektchatten kan startas av alla projektdeltagare (alla som finns listade på startsidan för projektet under Inställningar -> Projekt). Starta chatten genom att gå in på projektet via en order (se nedan). När en konversation sker så blir alla som är kopplade till projektet inkluderade och kan följa alla inlägg. För att lägga till nya personer som ska kunna se och deltaga i chatten, så måste de läggas till på startsidan för projektet. 

Ska_rmavbild_2020-05-09_kl._14.01.28.png

I mobilt läge öppnas projektchatten genom att gå in på Ordrar och därefter klicka på Projektfiltrering. Välj det aktuella projektet och klicka därefter på den orangea länken. Väl inne i projektvyn kan du starta projektchatten. 

Ska_rmavbild_2020-05-09_kl._14.03.32.png   Ska_rmavbild_2020-05-09_kl._14.04.17.png