Etapper

För att få en snabb överblick av projektets fortlöpning kan du använda dig utav Etapper. I en etapp kan du koppla de tjänster som ingår i projektet och ange ett mål för perioden. Detta skulle exempelvis kunna vara att projektledaren förväntar sig att under Etapp 1 använda 40 timmars grävning. Etapper gör det då enkelt att följa progressionen under projektets gång.

Ska_rmavbild_2020-05-08_kl._22.10.58.png

För att skapa en ny etapp klickar du på Inställningar profilbilden och därefter vidare till Projekt. Välj sedan det projekt du vill skapa en etapp i.

Ska_rmavbild_2020-05-12_kl._09.46.53.png

Ska_rmavbild_2020-05-12_kl._09.47.40.png

När du klickar på pluset skriver du in Titel och väljer den tidsperiod etappen gäller för, klicka sedan på Spara. Ett projekt kan bestå utav flera Etapper.

Etappet.png

När du valt tidsperiod kan du lägga till de tjänster som ingår i projektet och den kvantitet som förväntas utföras under etappen.

När leverantören sedan rapporterar en utförd tjänst ändras mätaren och ni kan enkelt se om tidsplanen för projektet hålls, om fler resurser behöver tillsättas eller om fler resurser än nödvändigt redan finns på arbetsplatsen.