Ikoner

På uppdrag visas olika ikoner som indikerar uppdragets status

ikon_3.png    Pågående uppdrag
icon-order-old.png    Försenat uppdrag
ikon_5.png    Försenat påbörjat uppdrag
Ikon_4.png    Utförda tjänster för godkännande
icon-orderactive.png    Påbörjat uppdrag
icon-header-notify.png    Notiser
 icon-contractprice.png    Godkända tjänster