Ikoner

På uppdrag visas olika ikoner som indikerar orderns status

ikon_3.png    Pågående order
icon-order-old.png    Försenad order
ikon_5.png    Försenad påbörjad order
Ikon_4.png    Utförda tjänster för godkännande
icon-orderactive.png    Påbörjad order
icon-requestspecific.png    Riktad förfrågan
icon-request__1_.png    Öppen förfrågan
icon-writemessage.png    Förfrågningar med svar
icon-contractprice.png    Godkända tjänster
icon-header-notify.png    Notiser