Prislistor

Det finns två metoder att hantera priser. Du gör det genom Grundprislistor som kan användas oavsett kund samt Kundspecifika prislistor som innebär att priserna gäller enbart mellan dig och det bolag du kopplat det till. Både kund och leverantör kan göra detta, förutsatt att den andra parten godkänner priserna.

Grundprislistor
Du administrerar dina grundprislistor genom att gå till Inställningar -> Grundprislistor. Välj om du vill skapa en ny prislista eller administrera en befintlig lista.

Ska_rmavbild_2020-05-12_kl._10.33.49.png

Klicka på +Importera artiklar för att hämta artiklar som du vill prissätta. På varje artikel kan du lägga till beskrivning och pris. Enheten följer med från mallen och är alltså redan förvald. Du kan ta bort en artikel genom att klicka på papperskorgen. Klicka på Spara uppe i högra hörnet när du är klar med prislistan. Du kan alltid ändra priser i efterhand.

Ska_rmavbild_2020-05-12_kl._10.34.52.png

Kundspecifika prislistor
Till varje kund finns möjlighet att koppla prislistor till dina tjänster. Både kund och leverantör kan göra detta, förutsatt att den andra parten godkänner priserna. Du hittar prislistorna genom att klicka på kundföretaget under Mina kunder. Därefter trycker du på +Ny prislista.

Ska_rmavbild_2020-05-12_kl._10.19.38.png

Du kan nu döpa om prislistan, koppla den till ett projekt och lägga till en beskrivning. Klicka på +Importera tjänster för att koppla prislistan till en mall. 


Ska_rmavbild_2020-05-12_kl._10.23.09.png

På varje artikel kan du lägga till beskrivning och pris. Enheten följer med från mallen och är alltså redan förvald. Du kan ta bort en artikel genom att klicka på papperskorgen. Klicka på Spara uppe i högra hörnet när du är klar med prislistan. Du kan alltid ändra priser i efterhand, detta måste dock kunden godkänna innan det nya priset gäller. För att kunna godkänna en prislista måste du vara inloggad via en dator.

Ska_rmavbild_2020-05-12_kl._10.24.25.png