Prislistor

Till varje leverantör finns möjlighet att koppla prislistor till dennes tjänster. Både kund och leverantör kan göra detta, förutsatt att den andra parten godkänner priserna. 


Ska_rmavbild_2017-08-08_kl._09.16.36.png
Du hittar prislistorna genom att klicka på leverantörsföretaget under Mina leverantörer. Därefter trycker du på +Ny prislista.


Ska_rmavbild_2017-08-08_kl._08.46.08.png
Du kan nu döpa om prislistan, koppla den till ett projekt och lägga till en beskrivning. Klicka på +Importera tjänster för att koppla prislistan till en mall. 

Ska_rmavbild_2017-08-08_kl._10.18.01.png
På varje tjänst kan du lägga till beskrivning och pris. Enhet följer med från mallen och är alltså redan förvalt. Du kan ta bort en tjänst genom att klicka på papperskorgen. Klicka på Spara uppe i högra hörnet när du är klar med prislistan. Du kan alltid ändra priser i efterhand, detta måste dock leverantören godkänna innan det nya priset gäller. För att kunna godkänna en prislista måste du vara inloggad via en dator.