Prislistor

Det finns två metoder att hantera priser. Du gör det genom Grundprislistor som kan användas oavsett kund samt Leverantörsspecifika prislistor som innebär att priserna gäller enbart mellan dig och det bolag du kopplat det till. Både kund och leverantör kan göra detta, förutsatt att den andra parten godkänner priserna.

Grundprislistor
Du administrerar dina grundprislistor genom att gå till Inställningar -> Grundprislistor. Välj om du vill skapa en ny prislista eller administrera en befintlig lista.
Ska_rmavbild_2020-05-12_kl._10.33.49.png

Klicka på +Importera artiklar för att hämta artiklar som du vill prissätta. På varje artikel kan du lägga till beskrivning och pris. Enheten följer med från mallen och är alltså redan förvald. Du kan ta bort en artikel genom att klicka på papperskorgen. Klicka på Spara uppe i högra hörnet när du är klar med prislistan. Du kan alltid ändra priser i efterhand.

Ska_rmavbild_2020-05-12_kl._10.34.52.png

Leverantörsspecifika prislistor
Du hittar de leverantörsspecifika prislistorna genom att klicka på företaget under Mina leverantörer. Därefter trycker du på +Ny prislista.

Ska_rmavbild_2020-05-12_kl._10.19.38.png

Du kan nu döpa om prislistan, koppla den till ett projekt och lägga till en beskrivning. Klicka på +Importera artiklar för att koppla artiklar till prislistan.

Ska_rmavbild_2020-05-12_kl._10.23.09.png

På varje artikel kan du lägga till beskrivning och pris. Enheten följer med från mallen och är alltså redan förvald. Du kan ta bort en artikel genom att klicka på papperskorgen. Klicka på Spara uppe i högra hörnet när du är klar med prislistan. Du kan alltid ändra priser i efterhand, detta måste dock leverantören godkänna innan det nya priset gäller. För att kunna godkänna en prislista måste du vara inloggad via en dator.

Ska_rmavbild_2020-05-12_kl._10.24.25.png