Statistik

Genom att klicka på ikonen längst ner i huvudmenyn till vänster kan du se Statistik.

Ska_rmavbild_2017-07-06_kl._13.34.59.png
Ute till vänster väljer du vilken typ av statistik du vill se. Alternativen att visa är:

  • Resursförbrukning
  • Leverantörskostnader
  • Inköp
  • Beställarutgifter
  • Enhetspriser 

Till höger kan du i menyn välja:

  • Datumintervall
  • Statistik för ett projekt
  • Enheter (detta kan du endast välja under fliken resursutgifter)

Klicka därefter på Visa statistik.

Ska_rmavbild_2017-07-06_kl._13.35.25.png
Statistiken för de valda komponenterna visas nu.