Min historik

fakturerad.png

Under Min historik visas de tjänster som slutförts av leverantören. I högra hörnet visas information om när denna order fakturerats. Klicka in på en order för att visa information om just denna order.

Ska_rmavbild_2020-05-09_kl._13.33.41.png

Vyn för en order under Min historik ser ut ungefär som när det var en pågående order. Du kan se information om ordern, utförda tjänster, bilagor etc. Det finns möjlighet att skriva ut ordern eller exportera projektet (läs mer om detta i Exportera tjänster, ordrar och projekt).