Exportera tjänster, uppdrag och projekt

Det finns möjlighet att exportera tjänster kopplade till ett projekt till ett excelark. Notera att du vid export exporterar alla tjänster som tillhör projektet, inte bara det specifika uppdrag du är inne på vid exporten. 

Exportera.jpg
Klicka in på önskat uppdrag och därefter på Exportera uppe i högra hörnet. 

Ska_rmavbild_2017-05-31_kl._11.59.20.pngEtt excelark likt det ovan kommer att laddas ner.