Exportera tjänster, ordrar och projekt

Det finns möjlighet att exportera tjänster kopplade till ett projekt till ett excelark. Notera att du vid export exporterar alla tjänster som tillhör projektet, inte bara det specifika ordrar du är inne på vid exporten. 

Såhär gör du för att exportera utförda tjänster:

Gå till projektvyn genom att klicka på Inställningar -> Projekt, alternativt genom projektfiltreringen eller genom en order. Klicka därefter på exporteringsikonen uppe i högra hörnet.

Ska_rmavbild_2020-05-09_kl._13.13.13.png


Du får nu upp en ruta liknande vyn nedan. Välj tidsintervall och om du vill gruppera och summera tjänster*. Klicka på Exportera. En excelfil kommer nu att laddas ned.

*Gruppera = Tjänster med samma ID-nummer slås samman och summeras. 

Ska_rmavbild_2020-05-09_kl._13.15.05.png