Ändra eller avbeställ en order

Du kan ändra eller avbeställa en order som ännu inte tilldelats en leverantör.

Ska_rmavbild_2017-05-31_kl._11.20.28.jpgNär du klickar på Ändra finns möjlighet att redigera beskrivning, plats, tid, uppdragsområden etc i uppdraget. Du kan dessutom ladda upp eller ta bort bilagor från uppdraget. Det finns ingen möjlighet att ändra tjänster eftersom de leverantörer som redan svarat på förfrågan möjligtvis inte har de nya resurser du söker. 
Genom att klicka på Avbeställ tar du bort förfrågan. Du får upp ett pop-up-fönster där du bekräftar att du vill avboka orderförfrågan. Avbeställa kan du göra oavsett om du erhållit svar eller ej.