Översikt

Ska_rmavbild_2020-05-08_kl._22.41.07.png

En order kan vara kopplat till ett helt projekt. Klicka på Projektnamnet (i det här fallet Nytäppet 8) och en projektvy visas. Du kan även nå projektet genom Inställningar samt genom Projektfiltreringen

Ska_rmavbild_2020-05-08_kl._22.42.43.png

I projektvyn visas information om projektet. Här hittar du även projektbilagor, projektdeltagare och en karta där orderområden och personer kopplade till projektet visas.