Översikt

Ska_rmavbild_2017-05-31_kl._10.33.25.jpg
Ett uppdrag kan vara kopplat till ett helt projekt. Klicka på Projektnamnet (i det här fallet Kabelgrävning) och en projektvy visas. 

Ska_rmavbild_2017-05-31_kl._10.38.53.png
I projektvyn visas information om projektet. Här hittar du även projektbilagor och en karta där uppdragsområden kopplade till projektet visas.