När får jag ersättning för utförd order?

Ersättningen betalas in 35 dagar efter den månad som arbetet utförts och kunden betalat fakturan från Kubicom. Fakturan till kund skickas direkt efter slutförd order.