Artikellistor

Du som beställare kan i Inställningar skapa artikellistor som står till grund för det dina leverantörer sedan fyller i vid rapportering. Detta ger en mer strukturerad rapportering som är enklare att följa upp. Det finns möjlighet att skapa artikellistor kopplade till specifika projekt eller artikellistor som går att använda till alla dina ordrar. Du och dina leverantörer kan dessutom dela artikellistorna med varandra, på så vis uppdateras listan om någon av er gör några ändringar.

Klicka på Inställningar under din profilbild i högra hörnet och därefter på Artikellistor. Klicka på Ny artikellista för att skapa en artikellista. Skriv in ett namn på listan och klicka dig in på den för att komma till vyn nedan. För att lägga till en ny artikel i listan kan du antingen välja +Ny artikel för att fylla i all information från start, alternativt välja +Importera artiklar för att hämta artiklar från en lista du tidigare skapat. 

bild2.jpg

Efter att du lagt till en ny artikel och namngett den, så kan du klicka på Ändra för att välja enhet samt lägga till ett ID om du så önskar. Om du inte vill välja ett ID så låter du detta fält vara tomt. Klicka på Stäng när du är nöjd.

bild_1.jpg

I menyn till vänster finns en del val du kan göra.
- Du kan här välja om du vill koppla artikellistan till ett projekt
- Genom att klicka på delning visas de företag du delar, eller kan dela din lista med. Klicka på de företag du vill dela den med (se bild nedan).
- Under rubriken Rapportering väljer du vilka fält som ska visas samt göras obligatoriska vid utförarens rapportering.
bild_3.jpg

bild4.jpg