Överblick

Inne i projektvyn ser du information om projektet. Genom att klicka på Ändra kan du göra ändringar i projektet. Under projektbilagor kan du ladda upp filer som alla i projektet ska ha tillgång till. Det kan exempelvis vara krishanteringsplan, ritningar, policy etc. Ska_rmavbild_2017-05-23_kl._10.23.16.png

I högerspalten visas en karta. Här ser du var alla leverantörer som tillhör projektet befinner sig samt områden som är kopplade till projektet. Koppla nya projektområden till projektet genom att gå till kartan i huvudmenyn och skapa därefter ett nytt projektområde.

Under Projektmedarbetare ser du de personer som är involverade i projektet från beställar-sidan. Klicka på + för att lägga till ny projektmedarbetare. Klicka på krysset för att ta bort medarbetare från projektet.

Under Leverantörer ser du de leverantörer som är kopplade till projektet. Klicka på + för att lägga till en ny leverantör. Klicka på krysset för att ta bort en leverantör från projektet.