Mallar

Du som leverantör kan i inställningar skapa rapportmallar som du eller dina anställda sedan kan fylla i. Detta ger en mer strukturerad rapportering som är enklare att följa upp. Det går att skapa mallar kopplade till specifika projekt eller mallar som ska gälla för alla uppdrag.

Ska_rmavbild_2017-05-23_kl._09.18.39.png
Klicka på Inställningar under din profilbild i högra hörnet och därefter på Mallar. Klicka på Ny mall för att skapa en mall. Klicka sedan på mallens namn för att börja redigera den.


Ska_rmavbild_2017-05-23_kl._09.21.13.png
Du kan här välja om du direkt vill koppla mallen till ett projekt. Detta väljer du i drop-down menyn ute till vänster. För att lägga till en ny tjänst i mallen, klicka på Ny tjänst.


Ska_rmavbild_2017-05-23_kl._09.24.08.png

Du kan i den nya tjänsten välja om du vill att denna tjänst ska vara kopplad till någon intern kod. Om inte, låt detta fält vara tomt. Därefter väljer du vilken enhet tjänsten ska rapporteras med. Du kan även välja om tjänsten ska vara priskopplad eller ej. Tjänster som inte priskopplas kan exempelvis vara antal meter grävning vid en fiberläggning om kund ska faktureras på antal timmar istället för per meter. Tjänster som priskopplas kan exempelvis vara antal timmar en hjulgrävare körts i ett uppdrag.