Exportera utförda tjänster

Efter att tjänster utförts kan du välja att exportera dem för att exempelvis kunna jämföra projekt, kontrollera utförda tjänster eller för att importera in i andra program som ni använder. Exporteringsfunktionen har många funktioner och kan anpassas efter dina behov. 

Såhär gör du för att exportera utförda tjänster:

Gå in på Mina uppdrag. Klicka på Exportera upp i högra hörnet. exportera_utfo_rda_tja_nster.jpg


Du får nu en lista som visar filtreringsmöjligheter. Du kan här välja att filtrera på Kund (1), Projekt (2), Status (3), Tidsperiod (4) eller Gruppering* (5) på antingen utförare eller tjänster.

Vill du exportera alla tjänster under en tidsperiod oavsett kund eller projekt så kan du lämna nr 1 och 2 blanka. 

*Gruppera = Tjänster med samma ID-nummer slås samman och summeras. 
export_1-4.jpg
exportera_5-6.jpg


Vid utförd export kan excelfilen som hämtas exempelvis se ut som nedan. Utförare delas upp per blad (se längst ned till vänster i exporten).
Ska_rmavbild_2017-12-04_kl._15.50.27.png