Exportera utförda tjänster

Efter att tjänster utförts kan du välja att exportera dem för att exempelvis kunna jämföra projekt, kontrollera utförda tjänster eller för att importera in i andra program som ni använder. Exporteringsfunktionen har många funktioner och kan anpassas efter dina behov. 

Såhär gör du för att exportera utförda tjänster:

Gå till projektvyn genom att klicka på Inställningar -> Projekt, alternativt genom projektfiltreringen eller genom ett uppdrag. Klicka därefter på exporteringsikonen uppe i högra hörnet.Ska_rmavbild_2018-08-27_kl._14.31.34.png


Du får nu upp en ruta liknande vyn nedan. Välj tidsintervall och om du vill gruppera och summera tjänser*. Klicka på Exportera. En excelfil kommer nu att laddas ned.

*Gruppera = Tjänster med samma ID-nummer slås samman och summeras. 
Ska_rmavbild_2018-08-27_kl._14.32.01.png