Vilka står bakom Kubicom?

Kubicom drivs av ett team bestående av serieentreprenörer kombinerat med erfarna branschexperter och är ett helägt dotterbolag till CIMON koncernen. Sedan starten 1985 har koncernen varit mycket framgångsrik inom utveckling av nya tekniker i flera branscher och ligger tex bakom bolaget Coding Technologies AB som deltagit i utvecklingen av MP3 formatet vilket idag används över hela världen. Andra framgångsrika historiska exempel är Biogram AB och Pascal Medical AB. Koncernen sysselsätter ungefär 500 medarbetare över hela norden. Inom koncernen finns idag flera framgångsrika bolag i sina respektive branscher.