Kostar det något att använda Kubicom?

Att skapa ett konto och att som kund lägga förfrågningar genom Kubicoms system är helt kostnadsfritt.

Kubicom tar istället ut en avgift för leverantören på 3,5% av det fakturerade beloppet till kund - för alla uppdrag, med andra ord väldigt enkelt, tydligt och transparent.