Vad är Kubicom?

Kubicom är ett verktyg som synliggör era maskin- och transportresurser och som på ett smart sätt hanterar kundens inköp, projektgenomförande och uppföljning från alla marknadens aktörer samlat. Genom Kubicom effektiviseras hela kedjan från början till slut, vilket leder till stora vinster för alla parter. Kubicom är ett verktyg framtaget tillsammans med kunder och leverantörer.

Du kan efter registrering svara på hur många förfrågningar som helst, helt utan kostnad. Det är du som entreprenör som avgör om du vill svara på förfrågningar och vilket pris du vill ange till kund. I verktyget får du full kontroll på aktuella förfrågningar och uppdrag.