Slutför och skicka tjänster för godkännande

Du som leverantör måste få dina utförda tjänster godkända av kund innan ett uppdrag kan slutföras. 

Det är möjligt att skicka enstaka tjänster för godkännande eller alla tjänster på en gång till kund. Du kan exempelvis skicka tjänster för godkännande veckovis. Klicka på knappen Skicka valda för godkännande eller Välj tjänster att skicka för godkännande.

Ska_rmavbild_2017-04-25_kl._10.09.03.png

Ska_rmavbild_2017-04-25_kl._10.13.47.png

När alla dina utförda uppdrag är godkända av kunden kan du slutföra uppdraget. Det flyttas då till Historiken.