Starta och stoppa ett uppdrag

Starta uppdrag
För att starta ett uppdrag loggar du in genom Kubicom-appen och klickar på Startikonen längst ned på skärmen. 
leveranto_r_-_Nya_uppdrag_med_mobilen.00_00_04_16.Still001.jpg

Välj uppdrag
Appen ger då förslag på dina senast använda uppdrag. Välj önskat uppdrag. Hittar du inte önskat uppdrag i listan så kan du använda sökfältet som du ser överst på skärmen. När du valt ett uppdrag så startar klockan och vyn nedan visas.IMG_1537.PNG

Kartan i vyn är interaktiv vilket innebär att du kan klicka på platser, visa bilder och se din körsträcka i realtid.

Vad betyder ikonerna i det röda fältet?
- Plustecknet till vänster låter dig delrapportera. Det innebär att du lägger till en utförd tjänst utan att behöva stoppa uppdrag. Ett exempel på detta kan vara om du vill rapportera ÄTA eller liknande. 
- Paustecknet i mitten låter dig pausa det pågående uppdraget. Du stoppar då tiden. Klicka här om du exempelvis går på lunch.
- Pratbubblan till höger tar dig till uppdragschatten. Klicka här om du vill kommenterar något på uppdraget du utför eller har frågor till beställaren. 

Lägg till utförd tjänst
När du klickat på Plustecknet (lägg till tjänst) får du i första steget välja utförd tjänst. Därefter kommer du till formuläret nedan. Här fyller du i detaljer enligt instruktionerna nedan, för det utförda uppdraget och klickar därefter på Lägg till.
IMG_1538.PNGIMG_1539.PNG
Pris - Välj ett avtalspris i listan eller skriv in ett eget pris.

Antal - Ett förslag på antal arbetade timmar dyker upp. Om detta inte stämmer överens med verkligheten så ändrar du antalet här. Antal kan användas för alla typer av kvantiteter, inte bara timmar

Starttid - Ett förslag visas även här. Om du exempelvis glömmer starta uppdraget på morgonen så kan du redigera detta här.

Arbetsart - Välj den arbetsart du utfört (om det finns val tillgängliga).

Byggmoms - Om du är maskinist kan du behöva bocka i denna. (Kontrollera med din projektledare vid start om du är osäker.)

Kommentar - Här kan du fylla i eventuell kommentar som visas för din projektledare och kund. Kommentarer kan beskriva avvikelser eller annan information kopplat till det arbete du just utfört.

Karta - Genom att flytta kartan med två fingrar så kan du placera den röda nålen på en specifik plats för att rapportera koordinater.

Foto - Genom att klicka på kameraikonen så kan du koppla en bild till dina rapporterade tjänster.


Stoppa uppdrag
När du är klar för dagen (eller för tillfället med det det uppdrag du arbetar på) så ska du stoppa uppdraget. Klicka då först på Paustecknet i mitten av det röda fältet. Lägg till fler tjänster om nödvändigt genom Plustecknet eller klicka på Stopptecknet för att avsluta.
IMG_1542.PNG

 

Översikt
När du har lagt till den tjänst du utfört kommer du tillbaka till översikten på ordern. Den nya tjänsten/tjänsterna du rapporterat visas nu i listan. Om du klickar på raden så kommer du att kunna se kommentarer, position och bild. Du kan också lägga till fler kommentarer eller bilder om du så önskar. När du kommer in i loggen ser du vad du har rapporterat i form av bild, position och kommentar. Om du vill lägga till mer information (text, bild/fil) relaterat till den specifika tjänsten du har rapporterat så kan du göra det genom att använda funktionerna längst ner på skärmen.
IMG_1543.PNGconversation_app.png