Svara på en förfrågan

Webbversion

Klicka på
Uppdrag i vänstermenyn och välj Förfrågningar – här ser du vilka uppdragsförfrågningar du har. De uppdrag som har en ikon med en pil bredvid sig har du svarat på och de uppdrag utan pil är sådana som du inte har svarat på. Klicka på ett uppdrag och du kommer till förfrågan. Här finns alla uppgifter rörande uppdraget som t.ex. beställare, tidpunkt, arbetsplats, beställda tjänster, littera, eventuella bilagor, m.m.

Ska_rmavbild_2017-04-25_kl._09.06.19.png
Klicka på knappen Lämna svar överst på sidan och du kommer till svarsvyn. Du fyller sedan i följande uppgifter:

 

Ska_rmavbild_2017-05-31_kl._10.09.48.png
Utförare är du själv. Är du master i företaget har du även rättighet att svara för någon annans räkning i din organisation.
Beställda tjänster - Här ser du vilken tjänst beställaren har efterfrågat.
KommentarsfältKlicka på kommentarsfältet för att fylla i pris/förutsättningar för uppdraget. 
Klicka på Skicka, varefter kunden ser ditt erbjudande.


Ska_rmavbild_2017-04-25_kl._09.18.02.png
När kunden godkänt din förfrågan så får du en notis om detta och förfrågan flyttas till Mina uppdrag.

 

 

 


App

Klicka på Uppdrag i vänstermenyn och välj Förfrågningar – här ser du vilka uppdragsförfrågningar du har. De
uppdrag som har en ikon med en pil bredvid sig har du svarat på och de uppdrag utan pil är sådana som du inte har svarat på. Klicka på ett uppdrag och du kommer till förfrågan. Här finns alla uppgifter rörande
uppdraget som t.ex. beställare, tidpunkt, arbetsplats, beställda tjänster, littera, eventuella bilagor, m.m.

Klicka på knappen Lämna svar överst på sidan och du kommer till svarsvyn. Du fyller sedan i följande uppgifter: 

Utförare är du själv. Är du master i företaget har du även rättighet att svara för någon annans räkning i din organisation.
Beställda tjänster - Här ser du vilken tjänst beställaren har efterfrågat.
Kommentarsfält - Klicka på kommentarsfältet för att fylla i pris/förutsättningar för uppdraget. 
Klicka på Skicka, varefter kunden ser ditt erbjudande.

IMG_7949.PNGIMG_7950.PNG


När kunden godkänt din förfrågan så får du en notis om detta och förfrågan flyttas till Mina uppdrag.