Svara på en förfrågan

Webbversion

Klicka på
Ordrar i vänstermenyn och välj Förfrågningar – här ser du vilka orderförfrågningar du har. De ordrar som har en ikon med en pil bredvid sig har du svarat på och de ordrar utan pil är sådana som du inte har svarat på. Klicka på en order och du kommer till förfrågan. Här finns alla uppgifter rörande ordern som t.ex. beställare, tidpunkt, arbetsplats, beställda tjänster, littera, eventuella bilagor, m.m.

Ska_rmavbild_2020-05-11_kl._21.55.08.png
 
Klicka på knappen Lämna svar överst på sidan och du kommer till svarsvyn. Du fyller sedan i följande uppgifter:

 

Ska_rmavbild_2020-05-11_kl._22.12.09.png

Utförare
är du själv. Är du master i företaget har du även rättighet att svara för någon annans räkning i din organisation.
Beställda tjänster - Här ser du vilken tjänst beställaren har efterfrågat.
KommentarsfältKlicka på kommentarsfältet för att fylla i pris/förutsättningar för uppdraget. 
Klicka på Skicka, varefter kunden ser ditt erbjudande.


När kunden godkänt din förfrågan så får du en notis om detta och förfrågan flyttas till Mina uppdrag.

 

 


App

Klicka på Ordrar i vänstermenyn och välj Förfrågningar – här ser du vilka orderförfrågningar du har. De
ordrar som har en ikon med en pil bredvid sig har du svarat på och de ordrar utan pil är sådana som du inte har svarat på. Klicka på en order och du kommer till förfrågan. Här finns alla uppgifter rörande
ordern som t.ex. beställare, tidpunkt, arbetsplats, beställda tjänster, littera, eventuella bilagor, m.m.

Klicka på knappen Lämna svar överst på sidan och du kommer till svarsvyn. Du fyller sedan i följande uppgifter: 

Utförare är du själv. Är du master i företaget har du även rättighet att svara för någon annans räkning i din organisation.
Beställda tjänster - Här ser du vilken tjänst beställaren har efterfrågat.
Kommentarsfält - Klicka på kommentarsfältet för att fylla i pris/förutsättningar för ordern. 
Klicka på Skicka, varefter kunden ser ditt erbjudande.

IMG_3839.jpg.  IMG_3841.jpg

När kunden godkänt din förfrågan så får du en notis om detta och förfrågan flyttas till Mina ordrar.