Vilka beställare lägger ut förfrågningar i Kubicom?

Kubicom används av bygg- och anläggningsföretag som gör löpande maskin- och transportinköp. Beställare som gör inköp genom Kubicom är allt i från de stora bolagen till mindre företag. Kubicom matchar automatiskt förfrågan med rätt resurser, kompetens och geografisk position vilket gör att du endast ser de ordrar som är relevanta för just dig.