Skapa ett uppdrag

För att skapa ett nytt uppdrag klickar du på +Nytt uppdrag uppe i högra hörnet på startsidan.​
Startsida

Ett formulär likt det nedan visas där man kan fylla i uppgifter till ett nytt uppdrag.
I första delen anger du vilken Kund uppdraget ska riktas till. 
Ska_rmavbild_2017-04-25_kl._09.34.42.png

I andra delen anges tidsperiod för uppdraget. Bläddra mellan månader med hjälp av pilarna och välj start- och slutdatum genom att klicka på rutorna. Det går även att välja start- och sluttid för uppdraget genom att klicka på raderna längst ner i rutan.
Skapa_uppdrag_datum.jpg

I nästa steg anges plats för uppdraget. Här kan du skriva in en beskrivning av platsen, exempelvis "Västra stranden Storsjön". Finns en adress fyller du i den med.
Skapa_uppdrag_va_lj_plats.jpg

I sista delen fyller du i Uppdragsbeskrivning. Vill du koppla uppdraget till ett redan existerande projekt eller littera så finns dessa att välja.
Skapa_uppdrag_Va_lj_beskrivning

Därefter trycker du på Skicka och förfrågan skickas till kund för godkännande.