Mina ordrar

På startsidan visas pågående ordrar under aktuella ordrar. Du kan även se dem genom att gå till Ordrar i menyn till vänster. Under fliken Mina ordrar​ får man en överblick av alla ordrar. Till höger på ordern visas en symbol som indikerar status på ordern.  

ikon_3.png Pågående order
Ikon_6 Försenad order
ikon_5.png Försenad påbörjad order
Ikon_4.png  Utförda tjänster för godkännande

Klickar man på en order får man information kring ordern. 

Ska_rmdump.png

Här kan man ladda upp bilagor​, ändra​ uppgifter, godkänna ordrar och skriva ut​ ordrar. Under Händelser visas allt som leverantören gjort på ordern. Med hjälp av filtret kan du filtrera vad du vill se under händelser. 

 Start och stopptider 
Visar när leverantören startat och stoppat ordern i appen exempelvis när han/hon har tagit lunch eller gått hem för dagen. 

 Utförda tjänster
I slutet av dagen då leverantören stoppar ordern fyller han/hon i vad som utförts och skriver eventuella kommentarer. Visas en penna i högra hörnet betyder det att leverantören skickat tjänsten för godkännande till dig.

 Godkända tjänster
Tjänster som skickats för godkännande till dig och som du har godkänt. 

Under Sammanställning ser du en sammanställning av alla tjänster som utförts på ordern. 

När du är inloggad i Kubicom via din laptop så kan du även se detaljer gällande händelseloggen för en order. Du kan också lägga till mer information om du önskar. Öppna den aktuella ordern och identifiera den tjänst du vill titta på. Klicka sedan på Händelselogg.

Ska_rmdump2.png

 

När du klickar på Händelselogg öppnas ett nytt fönster mitt på skärmen, som visar kommentarer, bild och position knutet till denna rapporterade tjänst. Du kan också lägga till ytterligare information direkt här om du vill, genom att använda funktionerna längst ner i fönstret för att lägga till mer text eller ladda upp fler bilder eller filer.

Ska_rmavbild_2020-05-09_kl._13.46.29.png

 

När du vill se allt som har skrivits och alla bilder som laddats upp på detta specifika uppdrag, utan att behöva gå in på rad för rad i listan över rapporterade tjänster så klickar du på ikonen för orderchatten uppe till höger på skärmen. När du öppnar orderchatten så kommer allting som skrivits eller laddats upp på denna order att visas.

Ska_rmdump3.png