Skapa ny förfrågan

För att skapa en ny förfrågan klickar du på +Nytt uppdrag uppe i högra hörnet på startsidan.​
Startsida

Ett formulär likt det nedan visas där man kan fylla i uppgifter till en ny förfrågan.
I första delen anger du om din förfrågan ska riktas till en enskild entreprenör eller om förfrågan ska vara öppen så att alla leverantörer med rätt resurser kan svara på uppdraget. Om du väljer att rikta förfrågan kan du i sökrutan söka efter den entreprenör som du önskar skicka förfrågan till.
Skapa_nytt_uppdrag

I andra delen anges tidsperiod för uppdraget. Bläddra mellan månader med hjälp av pilarna och välj start- och slutdatum genom att klicka på rutorna. Det går även att välja start- och sluttid för uppdraget genom att klicka på raderna längst ner i rutan.
Skapa_uppdrag_datum.jpg

I nästa steg anges plats för uppdraget. Här kan du skriva in en beskrivning av platsen, exempelvis "Västra stranden Storsjön". Finns en adress så fyller du även i den.
Skapa_uppdrag_va_lj_plats.jpg

I sista delen fyller du i Uppdragsbeskrivning. Genom att fylla i Uppdragsbeskrivning​ kan man ge en detaljerad beskrivning av uppdraget för leverantören. Ju mer information desto bättre, då kan leverantören lättare skapa sig en uppfattning om omfattningen och lättare svara på förfrågan. Här väljer du även vilken tjänst som behövs för det aktuella uppdraget.

Vill du koppla uppdraget till ett redan existerande projekt eller littera så finns dessa att välja.
Därefter trycker du på Skicka och förfrågan skickas till de leverantörer som har matchande resurser. 
Skapa_uppdrag_Va_lj_beskrivning