Skapa ny förfrågan

För att skapa en ny förfrågan klickar du på +Ny order uppe i högra hörnet på startsidan.​
Ska_rmavbild_2020-05-08_kl._17.19.32.png

Ett formulär likt det nedan visas där man kan fylla i uppgifter till en ny förfrågan.
I första delen anges specifikationer för ordern. Genom kartan kan du sätta ut koordinater för ordern. Genom att fylla i Orderbeskrivning​ kan man ge en detaljerad beskrivning av ordern för leverantören. Ju mer information desto bättre, då kan leverantören lättare skapa sig en uppfattning om omfattningen och lättare svara på förfrågan. Här väljer du även vilken tjänst som behövs för den aktuella orden.

Vill du koppla uppdraget till ett redan existerande projekt eller littera så finns dessa att välja.


Ska_rmavbild_2020-05-08_kl._17.21.39.png.  Ska_rmavbild_2020-05-08_kl._17.22.10.png
I andra delen anger du vilken typ av order du vill skapa. Det finns tre olika ordertyper:

Förfrågan marknadsplats: Skapa en förfrågan som skickas hela Kubicoms nätverk. Om du väljer att rikta förfrågan kan du i sökrutan söka efter den entreprenör som du önskar skicka förfrågan till. Du kan dessutom välja till “Autotilldelning”. Autotilldelning innebär att du som beställare inte behöver bekräfta att en leverantör som svarat på din order får utföra ordern, utan kan komma igång med att rapportera med en gång.

Tilldela: Skapa och tilldela order till den leverantör du anger. Leverantören behöver inte svara på någon förfrågan utan ordern landar direkt i “Mina ordrar”.

Riktad förfrågan: Om du väljer att rikta förfrågan kan du i sökrutan söka efter den entreprenör som du önskar skicka förfrågan till. Du kan dessutom välja till “Autotilldelning”. Autotilldelning innebär att du som beställare inte behöver bekräfta att en leverantör som svarat på din order får utföra ordern, utan kan komma igång med att rapportera med en gång.

Därefter trycker du på Skicka och förfrågan skickas. Klickar du på Spara och Stäng så kommer orden att sparas under Mina ordrar, utan någon leverantör. Ordern är tillgänglig att påbörja för leverantörer knutna till projektet eller som du kan tilldela till en specifik leverantör senare.