Vad är Kubicom?

Kubicom är en oberoende maskin- och transportförmedlare helt utan egna resurser som hjälper bygg- och anläggningsföretag att köpa in maskin- och transporttjänster från centraler och enskilda maskin-/fordonsägare snabbare, effektivare och med ökad kvalité från start till slut.

Allt sker smidigt och enkelt genom vårt unika cloudsystem. Kunden lägger enkelt in en förfrågan på de resurser som behövs för det aktuella uppdraget. De leverantörer som då matchar får en förfrågan och kan välja att lämna sitt pris på detta. Kunden godkänner och leverantören kan påbörja uppdraget. Efter slutfört uppdrag faktureras kunden genom Kubicom. 

Kontakta gärna oss om du vill veta mer om hur du kan bli effektivare genom att samla dina inköp och bredda din marknad.