Vad är Kubicom?

Kubicom är en digital tjänst för bygg och anläggningsbranschen, vårt fokus ligger på att minska det administrativa arbetet hos våra kunder och därmed frigöra mer tid till chaufförer, maskinister och arbetsledare. Plattformen har tagits fram tillsammans med våra kunder som är med och bidrar till att tjänsten utvecklas i linje med vad marknaden efterfrågar.


Bygg- och anläggningsbranschen känner av digitaliseringens vindar men hela 40% av de tillfrågade företagen i olika globala undersökningar svarade att de helt saknar en strategi eller hjälpmedel för att ställa om. 

 

Kubicoms nyckelord är; enkelt. Det ska vara enkelt att rapportera, enkelt att få en överblick, enkelt att använda. Genom applikationen rapporterar leverantören enkelt på sin order och bifogar tider, bilder och ev Ätor - rapporten sparas via Cloud-moln och finns emellertid direkt i arbetsledarens dator eller telefon. 

 

Kubicoms VD Atle Andersen förklarar tjänsten : “Kubicom är en digital möjliggörare i en analog bransch. Vår plattform bygger på att användarna ska tycka att det är enklare och bättre att rapportera digitalt än analogt och att vi därigenom tillsammans skall öka våra kunders effektivitet vilket leder till mer lönsamma affärer och en mer hållbar värld genom att använda rätt resurser på rätt plats).

 

Världen befinner sig på en digitaliseringsera. Fler och fler branscher väljer att ställa om sina analoga processer och gamla rutiner genom nya digitala hjälpmedel som ökar effektiviteten. 

Kubicom befinner sig vid rodret på den resan.